вторник, 18 июня 2013 г.

Материки і частини світу 

Материки, застар. цілеччини або континенти (від лат. continens terra, родовий відмінок continentis, що означає неперервна земля) — найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою. 

Материки разом з островами займають 29% суходолу, 149 млн км².
Потужність земної кори на континентах змінюється від 35 до 75 км. Континенти — це гетерогенні тіла, що виникли внаслідок тривалої еволюції. Остання, за концепціями фіксизму, полягала в розростанні древніх ядер консолідації в процесі розвитку геосинкліналей. За іншою гіпотезою, — мобілізму, — сучасні континенти виникли за рахунок розколу колись єдиної континентальної брили — Пангеї, що розділилася спочатку на Лавразію і Гондвану. Контури континентів змінювалися внаслідок розкриття океанів і зіткнення літосферних плит.
У сучасну геологічну епоху існує 6 континентів (материків):
   - Австралія
   - Антарктида
   - Африка
   - Євразія
   - Південна Америка
   - Північна Америка
Втім, у школах різних країн світу викладаються різні схеми розподілу земної суші, число континентів згідно з якими може коливатися від 5 до 7. У випадку 7 континентів різними континентами вважаються Європа й Азія, тоді як в Україні й на решті країн колишнього СРСР Європу й Азію заведено об'єднувати в єдину Євразію. Оскільки Євразія й Африка відділені тільки штучним Суецьким каналом, то їх об'єднають також у суперконтинент Афроєвразію. Також деякі поділи континентів об'єднують Північну та Південну Америки в один континент — Америку. Також деякі поділи не враховують Антарктиду, оскільки цей материк є незаселеним.
Схему, що ділить сушу на 7 материків широко використовують у Китаї, Індії та у більшості англомовних країн.
Схему, що ділить сушу на 6 материків, об'єднуючи Європу та Азію в Євразію зазвичай використовують у країнах колишнього СРСР та Японії.
Схему, що ділить сушу на 6 материків, об'єднуючи Північну та Південну Америки використовують в Латинській Америці та деяких країнах Європи, зокрема у Греції, Португалії та Іспанії.
Часто схема поділу має не стільки географічне як культурне й політичне значення. Такі країни як Панама, Туреччина й Єгипет належать водночас до двох континентів, і для них важливим є те, в які континентальні організації вони входять, в яких чемпіонатах з футболу їм грати, і так далі.
Материк — термін близький за значенням до континенту, тобто дуже великої ділянки суші, оточеної водою. При цьому Північна Америка і Південна Америка, з'єднані вузьким Панамським перешийком, вважаються двома різними материками. Аналогічно, два різних материки Євразія і Африка з'єднані вузьким Суецьким перешийком.
У той же час історично склалося так, що суходіл на Землі поділяють також на частини світу. Цей поділ виник в епоху географічних відкриттів, мореплавці поступово відкривали все нові й нові землі, тобто, як тоді говорили, нові «частини світу». На відміну від поділу на материки, два континенти Північна Америка і Південна Америка утворюють одну частину світу — Америку, а дві частини світу Європа і Азія знаходяться на одному материку — Євразії. Кордон між Європою та Азією проходить по Уральських горах, потім річці Урал до Каспійського моря, річках Кума і Манич до гирла річки Дон і далі по берегах Чорного і Середземного морів. Описана вище межа Європа-Азія не є беззаперечною. Це лише один з декількох прийнятих у світі варіантів.
Поняття материки й континенти в українській мові є синонімами. Частин світу теж шість, тільки материк (континент) Євразія традиційно поділяється на дві частини світу — Європу й Азію, а два материки (континенти) Південна і Північна Америки об'єднують в одну частину світу — Америка.
 Закономірності розташування:
- Більша частина материків розташована в північній півкулі, де вони займають понад 100 млн км², майже 67% площі поверхні всього суходолу і 39% площі поверхні півкулі.
- Більша частина океанів розташована в південній півкулі, де вони займають майже 68% площі поверхні всього суходолу і 80% площі поверхні півкулі.
- Материки і океани за своїм положенням по суті антиподні — суходолу на зворотному боці земної кулі майже завжди відповідає поверхня океану.
- Усі материки та частини світу, крім Антарктиди, групуються попарно — Північна і Південна Америка; Європа і Африка; Азія та Австралія.
- Материкам властива трикутна форма.
На відміну від материка, частина світу включає в себе також близькі до материка острови, причому мають на увазі близькість за історичною традицією, а відстань може бути й більшою.
У геології до континенту часто відносять також підводну околицю материка, включаючи острови, розташовані на ній.
В англійській і деяких інших мовах словом continent позначають як континенти, так і частини світу.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.