суббота, 21 декабря 2013 г.

Глобальні проблеми людства

Глобальними називають проблеми, які охоп­люють увесь світ, створюють загрозу для всього людства й вимагають для свого розв’язання колективних дій усіх країн і народів.

Проблема збереження миру на Землі залишається найважливішою глобальною проблемою ХХІ століття. За останні 50 років у десятках міжнародних і внутрішньодержавних збройних конфліктів загинуло стільки ж людей, скільки під час Другої світової війни. Країни, як і раніше, витрачають величезні кошти на озброєння, збільшилася кількість держав, що володіють ядерною зброєю, у тому числі таких, що конфліктують між собою (Індія та Пакистан). Початок ХХІ століття позначився новою проблемою — проблемою боротьби з міжнародним тероризмом.
Проблема забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу, подолання відсталості країн, що розвиваються,— одна з найгостріших глобальних проблем сучасності. Збільшується різниця в рівні життя між «багатими» і «бідними» країнами, що є першопричиною інших глобальних ­про­блем.
Глобальні екологічні проблеми спричинені безрозсудним впливом людини на навколишнє середовище; серед них виділяються:
• забруднення атмосфери; 
• руйнування озонового екрана; 
• загроза парникового ефекту від збільшення вмісту СО2 в атмосфері; 
• кислотні дощі; 
• катастрофічне забруднення морів, океанів, поверхневих вод і вичерпання запасів чистої прісної води; 
• скорочення площі лісів; 
• перетворення саван на пустелі; 
• забруднення і зниження родючості ґрунтів.

Демографічні проблеми в різних країнах мають свої особливості, але загалом є глобальними. Демографічний «вибух» є характерним для багатьох країн, що розвиваються, насамперед для найбідніших; проб­лема депопуляції та старіння нації внаслідок перевищення смертності над народжуваністю характерна для більшості країн Європи, включно з Україною. Відносно новими демографічними проблемами є «псевдоурбанізація» (Індія, країни Латинської Америки), криза великих міст (США), нелегальна міграція (з Азії до Західної Європи).
Серед глобальних проблем забезпечення життєдіяльності та якості життя людини актуальними є енергетична, сировинна та продовольча проблеми, які стимулюють освоєння нетрадиційних джерел енергії, використання ресурсів Світового океану, підвищення біопродуктивності сільгоспкультур тощо.
Усі глобальні проблеми взаємо­пов’я­зані й тому можуть бути вирішені лише в комплексі й тільки спільними зусиллями світового співтовариства.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.