воскресенье, 29 сентября 2013 г.

Проектна діяльність учнів

Стадія  роботи над проектом
Зміст роботи
Діяльність  учнів
Підготовка
Визначення теми і мети проекту
Обговорюють предмет дослідження з
учителем, за необхідності
отримують додаткову інформацію. Установлюють мету 
Планування
а)  Визначення джерел інформації.
б) Визначення способів збору й аналізу інформації.
в) Визначення способу представлення результатів (форми звіту).
г)  Встановлення процедур і критеріїв оцінки результатів.
д) Розподіл задач (обов’язків) між членами команди
Виробляють план дій. Формулюють завдання

Дослідження
Збір інформації, рішення проміжних завдань. Основні
інструменти (інтерв’ю, опитування, спостереження, експерименти)
Виконують дослідження, вирішуючи проміжні завдання

Результати і/чи висновки
Аналіз інформації. Формулювання висновків
Аналізують інформацію

Презентація або звіт   
Можливі форми презентації результатів (звіту): усний звіт, усний звіт з демонстрацією матеріалів, письмовий звіт
Звітують, обговорюють
Оцінка результатів процесу


Беруть участь в оцінці результатів шляхом колективного
обговорення і  самооцінки 

Етапи проектної діяльності учнів

Етапи
Діяльність  учнів
Мотиваційно-
орієнтовний
- Усвідомлення мотиву, мети і значення майбутньої проектувальної діяльності;
- визначення основної проблеми і завдань дослідження, які випливають з неї;
- визначення задуму проекту;
- висування й порівняння стратегій розв’язання поставлених проблем; виявлення і обговорення методів дослідження, на основі яких буде реалізовуватися проект (наприклад, статистичного, картографічного, порівняння, опису, спостереження);
- визначення джерел інформації та методів роботи з ними;
- попереднє планування видів і способів діяльності;
- розподіл обов’язків між учнями, які здійснюють проект
Конструктивний
Складання плану роботи з його наступним обговоренням, корегуванням і затвердженням остаточного варіанта. Збір, аналіз та систематизація інформації з проблеми; обговорення її в групах, висунення і перевірка гіпотез. Обговорення способів оформлення результатів, їх первинна оцінка і корекція. Оформлення макету чи моделі проекту у вигляді текстів, карт, діаграм, схем, фотографій тощо.
Важливим є колективне обговорення учнями всіх рішень, що приймають на основі узгодження їхніх інтересів та думок
Презентативний
Оформлення пакету документів з проекту та інформаційних стендів, схем, діаграм; підготовка усної презентації. Захист проекту — результати роботи; описування методів, за допомогою яких була отримана і проаналізована інформація; розповідь про проблеми, що виникали під
час виконання проекту; демонстрування знань й умінь, які сформувались у школярів у процесі його реалізації. Пакет документів передають рецензентам та експертам для висновків
Діагностично-
оцінювальний
Аналіз оцінок, отриманих за презентацію, та висновків експертів
Рефлексивний
- Самооцінка учнями своєї діяльності;
- усвідомлення власних досягнень і виявлення недоліків;
- обговорення труднощів, які виникли під час здійснення проекту, розгляд можливостей їх подолання;
- виявлення найефективніших стратегій розв’язання подібних проблем з метою їх подальшого використання в практичній діяльності

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.