воскресенье, 16 марта 2014 г.

Північна Америка 

Материк Північна Америка – це великий масив суходолу аж до Панамського каналу плюс острови Карибського басейну та Гренландія,  однак до економічного регіону Північна Америка відносять лише США і Канаду. Цей регіон охоплює територію 19,4 млн км2 з населенням 340,5 млн осіб. Умовна суходільна межа регіону на півдні проходить по кордону США з Мексикою. На півночі регіон обмежений Північним Льодовитим океаном і включає групу островів Канадського Арктичного архіпелагу.
Більша частина території Північної Америки розташована в помірному географічному поясі, північ – в арктичному, а південь – у  субтропічному і тропічному. Третина площі регіону вкрита лісами, близько 8 %  земель обробляються і належать до одних з найпродуктивніших у світі. Природні умови загалом сприятливі для життя і діяльності населення.
Географічне положення Північної Америки загалом вигідне. Це пояснюється наявністю широкого фронту морських кордонів і природних бухт, які сприяють розвитку торговельно-економічних зв’язків. Сусідське положення між США і Канадою та між США і Мексикою позитивно впливає на формування загалом сприятливого геополітичного клімату в регіоні.
Країни північноамериканського регіону мають невисокий показник природного приросту населення: пересічно він становить 0,5 %о. Переважна більшість населення живе в містах. Рівень урбанізації Канади становить 80 %, а США – 79 %. Тут сконцентровані одні з найбільших мегалополісів світу.
Після відкриття Нового світу, як назвали Америку, у формуванні населення США і Канади велику роль відігравали еміграції,  що відбувалися в першу чергу з Європи. Серед переселенців до Північної Америки в різні часи були й українці, які в північноамериканських країнах утворили так звану західну українську діаспору з  кількістю українців понад 2,6 млн осіб. Зв’язок української діаспори з історичною батьківщиною здійснюється через товариство «Україна», громадські і культурні організації. Державна політика України спрямована на підтримку української діаспори і формування механізму широкого долучення українців, що проживають у США і Канаді, до розвитку української держави, сприяння співробітництву
громадських організацій українців у цих державах.
США і Канада належать до одних з найбагатших країн світу, про що свідчить показник ВВП на душу населення. Обидві держави входять до 20 країн, у яких соціально-економічні умови для життя людей визнані найкращими. Канада у цій двадцятці посіла четверте, а США  – тринадцяте місця. Проте пересічно високі доходи населення, високий рівень охорони здоров’я й освіти не означають повної відсутності бідності в них.
Більша частина населення Північної Америки зайнята у сфері послуг. Близько 25 % економічно активного населення  працює  у  промисловості, хоча багато підприємств перенесено в регіони дешевої робочої сили, зокрема в Латинську Америку. У сільському господарстві США і Канади зайнята зовсім  незначна кількість робочої сили.
Обидві країни північноамериканського регіону належать до високорозвинених постіндустріальних країн  –  лідерів світу. США посідають особливе місце в сучасній світовій економіці насамперед тому, що мають не тільки регіональне лідерство, а й глобальне. Маючи спільні зі США риси економіки, Канада вирізняється своїми ресурсами, які за запасами мають світове значення.
Інтеграційні процеси. У північноамериканському регіоні в 1992 р. була укладена угода про вільну торгівлю і створена організація НАФТА. Це прискорило взаємну інтеграцію двох країн регіону з Мексикою, поліпшило співробітництво між державами і розширило зовнішньоекономічні відносини, що позитивно відбилося на економіці країн-учасниць. Було ліквідовано обмеження у взаємній торгівлі, створені умови, що полегшили взаємні капіталовкладення і реалізацію інвестиційних програм.
Місце Північної Америки у світовому господарстві та  міжнародних відносинах. Інтенсивний розвиток економіки США і Канади значно впливає на хід економічного розвитку всього світу, на структуру міжнародних економічних зв’язків, на процеси глобалізації та інтерналізації. У США і Канаді добре виражені всі ознаки країн-лідерів. Це, насамперед, високий рівень економічного розвитку і виробництва сукупного ВВП і ВВП на душу населення. У структурі господарства цих країн у створенні ВВП високою є частка сфери послуг. Високим є й рівень конкурентоспроможності національних економік. Країни регіону входять у першу десятку країн щодо розвитку інновацій. Їхнє лідерство підтверджується й високими технологічними досягненнями: США посідають 2-е місце, а Канада - 8-е у світі. Крім того, країни регіону є лідерами з надання інформаційних послуг у світі. Наприклад, США володіють понад 75 %  баз інформаційних даних, що підтверджує перехід країни до інформаційного суспільства.
Сільське господарство північноамериканських країн вирізняється великим ступенем інтенсивності та продуктивності. Аграрний сектор США і Канади, незважаючи на невисоку зайнятість у ньому населення, не тільки повністю забезпечує внутрішні потреби країни, а й має великий експортний потенціал. Ще одним підтвердженням лідерства північноамериканських держав є стрімкий вплив їхніх транснаціональних корпорацій на всі сфери діяльності.
Ø   Економічний регіон Північна Америка  – це США і Канада.
Ø   Північна Америка має сприятливі соціально-економічні умови для життя і діяльності людей.
Ø Країни північноамериканського регіону належать до другого типу відтворення населення з високим рівнем урбанізації.
Ø США і Канада є постіндустріальними країнами-лідерами з добре вираженими ознаками таких країн.
Ø   Високий рівень господарського розвитку країн північноамериканського регіону впливає на хід усіх економічних процесів у світі.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.