суббота, 17 августа 2013 г.

Взаємодія людини і природи. Види природних ресурсів, їх класифікація


Достатньо проаналізувати діяльність людства протягом останнього століття, щоб зрозуміти, яких розмірів набув вплив суспільства на всі процеси, що відбуваються на планеті. Гострою необхідністю став детальний розгляд особливостей сучасного природокористування, тобто діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей за допомогою природних ресурсів з урахуванням заходів щодо вивчення та охорони навколишнього середовища.
Розрізняють раціональне й нераціональне природокористування. Раціо­нальне природокористування характеризується гармонійною взаємодією суспільства й природи. Для нераціонального природокористування харак­терним є споживче відношення до природи, коли природні ресурси викорис­товуються нерозумно, що призводить до їхнього виснаження та погіршення стану навколишнього середовища.
Інтенсивне господарське освоєння території нашої планети обумовило утворення антропогенних комплексів. Вони сформувалися протягом останніх століть і найбільш характерні для районів, давно заселених людьми.


Види природних ресурсів
Стисла характеристика
До якої групи належать (невичерпні. вичерпні, відновлювані, невідновлювані)
Особливості географії й використання
Мінеральні ресурси
Корисні копалини (мінерали й гірські породи), які використовуються або можуть бути використані як сировина або джерела енергії
Вичерпні, невідновлювані
Найважливіші паливні копалини: вугілля, нафта, природний газ. Вони мають осадове походження та залягають у внутрішніх і крайових прогинах давніх платформ. Рудні корисні копалини є звичайними для складчастих областей, районів розломів щитів
Земельні ресурси
Землі, які використовуються або можуть бути використані в різних видах господарської діяльності
Вичерпні, відновлювані
Третина землі зайнята сільськогосподарськими угіддями, ще третина — малопродуктивними землями (пустелі, болота, високогір'я, території з несприятливим кліматом). Менше ніж третина планети вкрита лісами й чагарниками, близько 3 % — це населені пункти
Водні ресурси
Води суходолу, морів і океанів, які використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства та побуті
Невичерпні.
Прісні води відновлювані
Людина в основному використовує прісну воду, на яку припадає лише 2,5 % загального обсягу гідросфери. Найбільше значення мають річки, які розміщені територією планети дуже нерівномірно
Кліматичні ресурси
Охоплюють енергію Сонця та вітру
Невичерпні
Розміщення залежить від кута падіння сонячних променів і циркуляції атмосфери. Найбільша значення мають для сільського господарства
Біологічні
ресурси
Являють собою частину ресурсів біосфери, які використовуються або можуть бути використані в господарстві як сировина або джерела енергії
Вичерпні відновлювані
Найбільше значення мають лісові ресурси. Ліси зосереджені в помірному поясі Північної півкулі — тут переважають хвойні породи дерев, а також в екваторіальному й субекваторіальному поясах, де переважають широколисті породи дерев


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.