понедельник, 27 октября 2014 г.

Практична робота 5:  Оцінка ресурсозабезпеченості  країн  і  регіонів  світу 

(10 профільний клас)
Мета: оцінити ресурсозабезпеченість країн або регіонів світу, порівняти їх спільні та відмінні риси, виявити залежність між ресурсозабезпеченістю країни та рівнем її економічного розвитку.
Матеріали: зошит для практичних робіт, політична карта світу, географічний атлас, підручник географії, статистичні матеріали, географічні довідники, енциклопедії, інтернет-ресурси.
ХІД РОБОТИ
Завдання:
1. Дайте визначення понять «природні ресурси», «ресурсозабезпеченість», «раціональне природокористування». Скласти схему «Класифікація природних ресурсів».
2. Оберіть дві країни для порівняння їх ресурсозабезпеченості. Використовуючи статистичні дані та карти атласу, заповніть таблицю «Природні ресурси країн світу»

                                                                                                                                                   Таблиця 1

Природні ресурси країн світу

3. Використовуючи дані таблиці 1, порівняйте природні ресурси і промислову спеціалізацію цих країн, заповніть таблицю 2:
                                                                                                                                                    Таблиця 2
4. Використовуючи статистичні дані, розрахуйте ресурсозабезпеченість країн (на душу населення і запаси ресурсу на кількість років) за формулами, заповнити таблицю 3:
Ресурсозабезпеченість = Запаси ресурсу: Кількість населення країни
Ресурсозабезпеченість = Запаси ресурсу: Обсяги використання
                                                                                                                                                  Таблиця 3
5. *Використовуючи статистичні дані додатків підручника, побудувати секторні діаграми земельного фонду двох країн, порівняти їх.
Зробити висновки до роботи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.