среда, 22 октября 2014 г.

ГОТУЄМОСЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ - 4 
(10 КЛАС, ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ) 

Геополітичні інтереси України. Сучасна Україна переживає один з найдраматичніших періодів своєї історії. Перебуваючи в стані громадсько-політичної кризи, вона болісно прагне перебороти внутрішню смуту й визначити власний шлях розвитку як великої демократичної держави. Рішення цих завдань нерозривно пов'язане з тим, яке місце держава займає в новій системі міжнародних відносин, а також із забезпеченням національної безпеки. Історичне майбутнє нашої держави визначається, насамперед, унікальним геополітичним положенням України, а також, в майбутньому, багато в чому буде залежати від того, що держава має талановитий народ з високим духовним потенціалом, є терплячим, невибагливим, вільним від владних амбіцій. Це є винятковим багатством, її надбанням. Вся історія держави, у тому числі й у ХХ – ХХІ століттях, показує, що, натхненний загальнонаціональною ідеєю, цей народ здатний на великі соціальні здійснення. 
Не відмовляючись від самостійності, керуючись національними інтересами, вона зобов'язана інтегруватися в Європу. Незважаючи на посилення ідеології та конкретної політики євразійства, пріоритетом для Україна повинно залишатися прагнення одержати статус повноправного європейського учасника системи прийняття рішень. Така політика відкриває нові можливості зближення України зі слов'янськими країнами Східної Європи. 
Актуальним залишається теоретичне осмислення змісту самих геополітичних інтересів, що лежать в основі сучасного політичного процесу, прояснення їх ролі, змісту й характеристики. Змінюється характер геополітичних інтересів з перетворенням геополітичної картини світу: відбувається укрупнення суб'єктів політичного процесу, що виражається в створенні союзів, альянсів, блоків, що охоплюють цілі групи країн у рамках різних регіонів планети. Наша країна не агресивна, ніколи ні на кого не нападала, а змушена була безперервно захищатися. Й це справило особливий вплив на формування національного характеру й української політичної думки та свідомості, які ґрунтувалися на принципах толерантності, терпимості, миролюбства. 
У політиці України впродовж усієї її історії було дві орієнтації: перша — на внутрішні сили, друга — на зовнішні. Тому політична орієнтальність народу України, його держави була й залишається характерною рисою та особливістю теоретичних і концептуальних розробок нашої науки про політику. 
В українському суспільстві сформувалися свої національні характер, психологія, свідомість і самосвідомість, культура. Вони й постають сьогодні реальними підвалинами подальшого розвитку українства, яке зі свого боку має великий вплив на вдосконалення якісних характеристик українського суспільства, його державності та культури. 
Геополітичні інтереси держав, як правило, прагматичні, якщо не сказати егоїстичні. У боротьбі інтересів за виживання, за безпеку нації, цілей досягають насильством, кровопролиттям, війною, удосконалюванням засобів захисту своєї безпеки. Безпека держави виступає домінуючим геополітичним інтересом, одним з елементів національного інтересу держави, що забезпечує йому поряд з іншими елементами (внутрішньою стабільністю, економічним розвитком, моральним здоров'ям суспільства, сприятливим зовнішнім оточенням, позитивним міжнародним іміджем) оптимальне існування. 
Таким чином, у рамках сучасного політичного процесу відбувається пошук різних структур і форм розвитку, що враховують безліч геополітичних інтересів. В умовах нової геополітичної ситуації сучасна Україна має об'єктивні можливості для створення механізму реалізації своїх геополітичних інтересів на основі зваженої далекоглядної політики.

Соціогеографічний  практикум
Порівняйте ПГП країн:
а) складіть характеристику ПГП кожної країни за планом (9 балів);
б) зробіть висновок про спільні ознаки та відмінності ПГП, спробуйте пояснити причини відмінностей (3 бали):
І варіант. України та Індії;
ІІ варіант. України та Японії;
ІІІ варіант. України та Грузії;
ІV варіант. України та Франції.
Практична робота 4: «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх аналіз»
Мета: закріпити вміння характеризувати ПГП країн (на прикладі України), закріпити практичні навички роботи з політичною картою світу, перевірити знання географічної номенклатури.

Завдання:

1. Охарактеризувати ПГП України за планом, отримані дані занести у таблицю:
Політико-географічне положення України
План характеристики
Характеристика ПГП
1.     Політична і економічна оцінка державних кордонів України:

а) рівень економічного розвитку сусідніх країн;

б) приналежність країни і сусідніх країн до економічних та політичних блоків;

в) стратегічна оцінка державного кордону.

2.     Положення відносно до транспортних шляхів, ринків  сировини і продукції, їх віддаленість та різноманітність:

а) можливість використання морського і (або) річкового транспорту;

б) торговельні відносини з сусідніми країнами;

в) забезпеченість країни сировиною;

г) положення до зовнішніх джерел сировини, їх віддаленість та різноманітність.

3.     Положення відносно до "гарячих  точок" планети:

а) пряме або непряме відношення країни до міжнародних конфліктів, наявність "гарячих точок" у прикордонних регіонах;

б) військово-стратегічний потенціал, наявність військових баз за кордоном;

в) участь країни в міжнародній розрядці, роззброєнні

4.     Загальна оцінка політичного становища України

2. Проаналізувати за ПГП зони життєво важливих інтересів України.
3. Позначити на контурній карті зони життєво важливих інтересів України.
          Зробити висновок до роботи

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.