вторник, 7 октября 2014 г.

ГОТУЄМОСЯ  ДО  ПРАКТИЧНОЇ  РОБОТИ -1  

(10 клас, географічний профіль) 


ВІЗИТНА КАРТКА КРАЇНИ 

1. Економіко-географічна диференціація
- Географічне положення
- Розмір території 
- Чисельність населення 
- Особливості етнічного складу. 

2. Політична диференціація: 
- Форма державного устрою. 
- Форма правління і державного режиму. 
- Незалежність держави. 

3. Соціальна диференціація: 
- За якістю життя (середній річний темп росту ВНП на душу населення). 
- За рівнем життя (ранг по ВНП на душу населення). 
- За індексом людського розвитку. 

4. Економічна диференціація: 
- Грошова одиниця (державна валюта)
- Ступінь впливу на світову економіку. 
- Показники ВВП на рік на людину. 

5. Економіко-географічне положення. Положення по відношенню ... 
- До сусідніх країн 
- До головних сухопутних і морських транспортних шляхів 
- До головних паливно-сировинних баз 
- До головних промислових і сільськогосподарських районів 
- До головних районам збуту продукції 

6. Характеристика природних ресурсів: 
- Величина запасів і розміщення корисних копалин. 
- Водні та лісові ресурси. 
- Оцінка природних ресурсів для розвитку промисловості. 
- Рельєф території і його вплив на розміщення сільського господарства. 
- Агрокліматичні ресурси. 
- Грунтово-рослинні ресурси. 
- Оцінка природних ресурсів для розвитку сільського господарства. 
- Риси раціонального і нераціонального природокористування. 

7. Характеристика населення: 
- Щільність населення 
- Особливості міграцій. 
- Темпи та рівні урбанізації. 
- Агломерації і головні міста 

8. Характеристика промисловості: 
- Спеціалізація країни, основні центри. 
- Головні промислові райони. 
- Залежність країни від експорту та імпорту промислової продукції. 

9. Характеристика сільського господарства:
- Спеціалізація країни. 
- Основні райони. 
- Залежність країни від експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. 
- Особливості аграрних відносин. 

10. Характеристика інфраструктури: 
- Транспорт 
- Туризм 
- Освіта 

11. Головні економічні райони. 

12. Зовнішні економічні зв'язки, їх роль в економіці країни.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.