суббота, 18 октября 2014 г.

Практична робота 3: Характеристика політико-географічного положення регіону


(10 профільний клас)
Мета: перевірити вміння характеризувати ПГП країн (регіону), закріпити практичні навички роботи з політичною картою світу, перевірити знання географічної номенклатури.
Матеріали: зошит для практичних робіт, політична карта світу, географічний атлас, підручник географії, географічні довідники, енциклопедії, інтернет-ресурси.

ХІД РОБОТИ
Завдання:
1. Дати визначення поняття ПГП, пояснити важливість характеристики ПГП для окремих країн або регіону в цілому.
2. Охарактеризувати ПГП однієї з країн Європи (Азії, Африки) за планом, отримані дані занести у таблицю 1:
Таблиця 1
Політико-географічне положення країн Європи (Азії, Африки)

План характеристики
Характеристика ПГП
1.      Політична і економічна оцінка державних кордонів:

а) рівень економічного розвитку сусідніх країн;

б) приналежність країни і сусідніх країн до економічних та політичних блоків;

в) стратегічна оцінка державного кордону.

2.      Положення відносно до транспортних шляхів, ринків  сировини і продукції, їх віддаленість та різноманітність:

а) можливість використання морського і (або) річкового транспорту;

б) торговельні відносини з сусідніми країнами;

в) забезпеченість країни сировиною;

г) положення до зовнішніх джерел сировини, їх віддаленість та різноманітність.

3.      Положення відносно до "гарячих  точок" планети:

а) пряме або непряме відношення країни до міжнародних конфліктів, наявність "гарячих точок" у прикордонних регіонах;

б) військово-стратегічний потенціал, наявність військових баз за кордоном;

в) участь країни в міжнародній розрядці, роззброєнні

4.      Загальна оцінка політичного становища країни

Зробити висновок до роботи.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.