понедельник, 28 октября 2013 г.

Тестові завдання за темою: ПРИРОДНІ РЕСУРСИ


1.   Під навколишнім географічним середовищем розуміють:
а) увесь Всесвіт; 
б) природу Землі; 
в) географічну оболонку; 
г) частину природи, з якою взаємодіє людське суспільство.

2. Співвідношення між відомими запасами природних ресурсів та розмірами їх використання має назву:
а) природокористування;
б) ресурсозабезпеченість;
в) природно-ресурсний потенціал.

3. Вивченням і дослідженням проблем, що виникли внаслідок взаємодії людини і природи, займається наука:
а) політична географія;
б) медична географія;
в) геоекологія;  
г) біогеографія.  

4.  Система спостереження і контролю за станом природного середовища та його змінами під впливом господарської діяльності людини — це:
а) моніторинг; 
б) природокористування;        
в) кадастр.  
5.    Виберіть з переліку природних ресурсів ті, що відносяться до вичерпних відновних:
а) мінеральні; 
б) лісові; 
в) кормові;
г) земельні; 
ґ) рибні; 
д) водні. 

6.   Які з названих природних ресурсів є невичерпними:
а) агрокліматичні; 
б) мінеральні; 
в) атмосферне повітря;
г) біологічні; 
ґ) енергія вітру;
д) земельні.

7.    Оберіть країни, які вирізняються значним видобутком нафти на своїй території:
а) Росія; 
б) Україна; 
в) США;
г) Японія; 
ґ) Саудівська Аравія; 
д) Кувейт.

8.    До яких тектонічних структур приурочені найбільші родовищі залізних руд:
а) до поясів складчастості; 
б) до осадових чохлів платформ; 
в) до щитів платформ; 
г) до передгірських крайових прогинів.

9.    Найбільшу частку земельного фонду світу складають:
а) лісовий фонд; 
б) рілля; 
в) луки та пасовища; 
г) незручні для використання землі; 
ґ) антропогенна забудова.

10.  Головними споживачами водних ресурсів на сучасному етапі є:
а) промисловість; 
б) сільське господарство;        
в) транспорт; 
г) комунальне господарство;
ґ) будівництво.

11. Виберіть країни, на території яких розміщені значні площі тропічних та екваторіальних лісів:
а) Росія; 
б) Бразилія; 
в) Канада; 
г) Австралія; 
ґ) Конго;
д) Японія;
е) Індонезія.

12.   Визначте види природних ресурсів, на які багатий Світовий океан:
а) мінеральні;
б) земельні;
в) біологічні;
г) енергетичні; 
ґ) водні як джерело водопостачання;
д) вода як джерело мінеральної сировини;
е) агрокліматичні; 
є) рекреаційні.   

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.