воскресенье, 10 ноября 2013 г.

Практична робота № 2  (10 клас)  

Тема: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).
Мета:  оцінити ресурсозабезпеченість двох країн світу, порівняти їх спільні та відмінні риси, виявити залежність між ресурсозабезпеченістю країни та рівнем її економічного розвитку.
Завдання 1: дайте визначення понять «природні ресурси», «ресурсозабезпеченість», «раціональне природокористування». Складіть схему «Класифікація природних ресурсів».
Завдання 2: оберіть дві країни для порівняння їх ресурсозабезпеченості. Використовуючи статистичні дані (додатки 7, 8, 9, 10 підручника) та карти атласу, заповніть таблицю «Природні ресурси країн світу»
Таблиця 1
Країна
Географічне положення (материк, регіон, ФГП, ЕГП)
Види природних ресурсів
1.       2.       
Завдання 3: використовуючи дані таблиці 1, порівняйте природні ресурси і промислову спеціалізацію цих країн, заповніть таблицю 2:
Таблиця 2
Країна 1
Країна 2
Спільні риси


Відмінні рисиЗавдання 4:  використовуючи  статистичні дані (додатки 1, 7, 8, 9, 10 підручника), підрахуйте ресурсозабезпеченість країн (на душу населення і запаси ресурсу на кількість років) за формулами:
Ресурсозабезпеченість = Запаси ресурсу : Кількість населення країни
Ресурсозабезпеченість = Запаси ресурсу : Обсяги використання

Завдання 5: використовуючи  статистичні дані, побудуйте секторні діаграми земельного фонду двох країн (регіонів), порівняйте їх.

Зробить висновки до роботи.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.